Szczegóły

Tytuł artykułu

Ubóstwo jako problem społeczny kwestie terminologiczne i ustalenia empiryczne

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/v10276-012-0007-3

×