Szczegóły

Tytuł artykułu

Measurement of polychlorinated dibenzo-p-dioxin and dibenzofuran emission from EAF steel making proces

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 3 October

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-012-0089-1

×