Details

Title

Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna (rec. Bożena Klimczak)

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2011

Numer

No 5

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identifier

ISSN 0013-3205
×