Details

Title

Współczesne polskie elity postszlacheckie w kontekście europejskim

Journal title

Kultura i Społeczeństwo

Yearbook

2012

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Studiów Politycznych PAN ; Komitet Socjologii PAN

Identifier

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/v10276-012-0013-5

×