Szczegóły

Tytuł artykułu

Współczesne polskie elity postszlacheckie w kontekście europejskim

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN ; Komitet Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/v10276-012-0013-5

×