Szczegóły

Tytuł artykułu

Omówienia, polemiki, recenzje

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN ; Komitet Socjologii PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5172
×