Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling of Synchronous Data Streams Processing in the RPC Muon Trigger System of the CMS Experiment

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2010

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

×