Details

Title

Czy Ideologia Healthismu Jest Cechą Dystynktywną Klasy Średniej W Polsce?

Journal title

Kultura i Społeczeństwo

Yearbook

2012

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Studiów Politycznych PAN ; Komitet Socjologii PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/v10276-012-0025-1

×