Szczegóły

Tytuł artykułu

Święto i jego kulturotwórcza rola

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Typ

Artykuły Rozprawy I

Identyfikator

ISSN 0023-5172

×