Szczegóły

Tytuł artykułu

Rytuały Świętowania w Ujęciu Pierre’a Bourdieu / Pierre Bourdieu’s View of Ritual Celebrations

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/v10276-012-0030-4

×