Details

Title

Narodowy system innowacji jako czynnik rozwoju gospodarczego na przykładzie Szwecji

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2012

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identifier

ISSN 0013-3205
×