Szczegóły

Tytuł artykułu

Świętowanie: Komensalizm Ponownie Odczytywany / Celebrating: Commensalism Re-Read

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN ; Komitet Socjologii PAN

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/v10276-012-0031-3

×