Details

Title

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie: rola czynników instytucjonalnych

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2012

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text ; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Identifier

ISSN 0013-3205
×