Szczegóły

Tytuł artykułu

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie: rola czynników instytucjonalnych

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text ; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×