Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of the Carbon Content on the Kinetics of Phase Transformations During Continuous Heating from As-Quenched State in a Cr-Mn-Mo Model Alloys / Wpływ Zawartości Węgla Na Kinetykę Przemian Fazowych Podczas Nagrzewania Ze Stanu Zahartowanego W Stopach Modelowych Cr-Mn-Mo

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-012-0104-6

×