Szczegóły

Tytuł artykułu

Święta Wielkanocne na Łamach Wybranych Dzienników i Tygodników w Okresie Wielkiego Tygodnia 2010 Roku / Easter as it Appeared in Selected Newspapers and Journals During Easter Week 2010

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/v10276-012-0034-0

×