Szczegóły

Tytuł artykułu

O podmiotowości społeczności lokalnych i w społecznościach lokalnych (rec.: Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, Joanna Kurczewska, Hanna Bojar [red.], Warszawa 2009)

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5172

×