Szczegóły

Tytuł artykułu

Duchowe oazy na europejskiej „pustyni religijnej”? (rec.: Janusz Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne, Warszawa 2010)

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5172
×