Szczegóły

Tytuł artykułu

Kolejny raz o metodologii badań socjologicznych (rec.: Graham Gibbs, Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011)

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5172
×