Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ opodatkowania na wzrost gospodarczy

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2012

Numer

No 6

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×