Szczegóły

Tytuł artykułu

BOURDIEU 1993 ALBO KONSEKRACJA UCZONEGO STUDIUM PRZYPADKU / Bourdieu 1993: A Case Study in Scientific Consecration

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/kultura-2013-0002

×