Szczegóły

Tytuł artykułu

Atmosphere Effect on Sintering Behaviour of Astaloy CrM and Astaloy CrL Höganäs Powders with Manganese and Carbon Additions<br>Wpływ Atmosfery Na Spiekalność Komercyjnych Proszków Höganäs Astaloy CrM I Astaloy CrL Z Dodatkami Manganu I Węgla

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×