Szczegóły

Tytuł artykułu

„UWIEDZOWIENIE” SZTUKI: PROBLEM INTELEKTUALIZACJI WSPÓŁCZESNYCH DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH / The Problem of the Intellectualisation of Contemporary Art

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/kultura-2013-0004

×