Details

Title

Europejskie systemy gospodarcze: dobrobyt a efektywność

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2012

Numer

No 6

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text ; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Identifier

ISSN 0013-3205
×