Szczegóły

Tytuł artykułu

XAFS in the Tracking of Reactions in Aqueous Solution: a Case of Redox Reaction Between [AuCl4]– Complex Ions and Ethanol / Metoda XAFS W Badaniach Reakcji Zachodzących W Roztworach Wodnych: Przykład Reakcji Redoks Pomiędzy Jonami Kompleksowymi [AuCl4]- I Alkoholem Etylowym

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-012-0113-5

×