Szczegóły

Tytuł artykułu

XAFS in the Tracking of Reactions in Aqueous Solution: a Case of Redox Reaction Between [AuCl4]– Complex Ions and Ethanol<br>Metoda XAFS W Badaniach Reakcji Zachodzących W Roztworach Wodnych: Przykład Reakcji Redoks Pomiędzy Jonami Kompleksowymi [AuCl4]- I Alkoholem Etylowym

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×