Szczegóły

Tytuł artykułu

Konsolidacja finansów publicznych a kryzys strefy euro

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Artykuły

Identyfikator

ISSN 0013-3205

×