Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Crystallization on the Electrical Resistance and Structure of Amorphous Fe-Co-Cr-B-Si Alloys<br>Wpływ Krystalizacji Na Oporność Elektryczną I Strukturę Amorficznych Stopów Fe-Co-Cr-B-Si

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×