Details

Title

Kioski z Wódką i Demokracją Historia Polityczna Warszawskich „Kawiarni Obywatelskich” Jako Miejsc Kształtowania Się Nowych Ruchów Miejskich i Reprodukcji Podziałów Społecznych / Kiosks with Vodka and Democracy: The Political History of Warsaw’s ‘Civic Cafés’ as Places Shaping New Urban Movements and Reproducing Old Social Divisions

Journal title

Kultura i Społeczeństwo

Yearbook

2013

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Studiów Politycznych PAN ; Komitet Socjologii PAN

Identifier

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/kultura-2013-0013

×