Szczegóły

Tytuł artykułu

Potencjały i Bariery Urzeczywistniania Deliberacji w Polskich Warunkach Kulturowych / Potentials and Obstacles for Implementing Deliberative Debates on Polish Cultural Values

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/kultura-2013-0014

×