Szczegóły

Tytuł artykułu

Błędy rynku a błędy państwa – regulacja rynkowa versus regulacja publiczna

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×