Details

Title

Koszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2013

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text ; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0013-3205
×