Szczegóły

Tytuł artykułu

Rekonstrukcja Sposobów Uprawomocnienia Zarządzania Relacjami i Emocjami w Organizacji Biznesowej / Reconstruction of Methods of Legitimating Management Through Relationships and Emotions in Business Organizations

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/kultura-2013-0017

×