Szczegóły

Tytuł artykułu

Teoria Socjologiczna Jako Narzędzie Zmiany? Analiza Performatywnego Wymiaru Myśli Społecznej Zygmunta Baumana / A Sociological Theory or a Tool of Change? An Analysis of the Performative Aspect in the Social Thought of Zygmunt Bauman

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/kultura-2013-0018

×