Szczegóły

Tytuł artykułu

Teoria stabilnych alokacji i dopasowań: Lloyd Shapley i Alvin Roth – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2012 r.

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205

×