Szczegóły

Tytuł artykułu

Zarys Koncepcji Społecznego Zakotwiczenia Inne Spojrzenie na Tożsamość, Adaptację i Integrację Imigrantów / An Outline of the Concept of Social Anchoring: a Different Approach to Immigrant Identity, Adaptation, and Integration

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5172

×