Szczegóły

Tytuł artykułu

ZNACZENIE MIGRACJI W ŻYCIU ZAWODOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN / THE IMPACT OF MIGRATION IN THE VOCATIONAL LIFE OF MEN AND WOMEN

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Studiów Politycznych PAN ; Komitet Socjologii PAN

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/kultura-2013-0024

×