Szczegóły

Tytuł artykułu

Hydrogen Storage on Graphene Sheet: Physisorption, Diffusion and Chemisorbed Pathways by First Principles Calculations / Magazynowanie Wodoru Na Arkuszu Grafenu: Analiza Ścieżek Fizykosorpcji, Dyfuzji I Chemisorpcji Metodą Obliczeń Ab Initio

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-012-0119-z

×