Szczegóły

Tytuł artykułu

Wielokulturowość po Polsku o Polityce Wielokulturowości jako Mechanizmie Umacniania Polskości / Polish Multiculturalism: on the Policy of Multiculturalism as a Mechanism of Strengthening Polishness

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5172

×