Szczegóły

Tytuł artykułu

Properties of Silver Brazing Alloys Containing Lithium / Właściwości Spoiw Srebrnych Do Lutowania Twardego Z Dodatkiem Litu

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-012-0121-5

×