Details

Title

Historia Twardym Sprawdzianem Tez Nauk Społecznych? O Dziennikach Josepha Goebbelsa

Journal title

Kultura i Społeczeństwo

Yearbook

2013

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Identifier

ISSN 0023-5172

×