Szczegóły

Tytuł artykułu

Enthalpy of Formation of Intermetallic Phases from Fe-Ni-Ti System. Comparative Studies / Entalpia Tworzenia Faz Międzymetalicznych Z Układu Fe-Ni-Ti. Studia Porównawcze

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2012

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-012-0122-4

×