Szczegóły

Tytuł artykułu

Dobrobyt Contra Dobrostan Konsumpcjonizm A Ideał Dobrego Życia Z Perspektywy Psychologii Pozytywnej

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Typ

Konsumpcja Kultura Popularna [consumption And Popular Culture] I

Identyfikator

ISSN 0023-5172

×