Details

Title

Działalność innowacyjna inwestorów zagranicznychi przedsiębiorstw polskich

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2013

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Type

Miscellanea

Identifier

ISSN 0013-3205
×