Szczegóły

Tytuł artykułu

Kupowanie I Wyrzucanie, Składowanie I Kolekcjonowanie, Ponowne Wykorzystywanie Przedmiotów — Współczesne Tendencje Wśród Zachowań Konsumenckich

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/kultura-2014-0004

×