Szczegóły

Tytuł artykułu

O wyzwaniach i zagrożeniach rozwojowych ludzkości– refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki Dokąd zmierzaświat. Ekonomia polityczna przyszłości

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×