Details

Title

Międzynarodowy system monetarny a globalny kryzys finansowy: wnioski dla polityki makroekonomicznej w krajach rozwijających się

Journal title

Ekonomista

Yearbook

2013

Numer

No 5

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text ; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0013-3205
×