Szczegóły

Tytuł artykułu

Fiscal Imbalances, fiscal Rules and Sovereign Bond Yields

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2013

Numer

No 5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text ; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×