Szczegóły

Tytuł artykułu

Łódzka Szkoła Badań Ubóstwa

Tytuł czasopisma

Kultura i Społeczeństwo

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Instytut Studiów Politycznych PAN

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0023-5172

DOI

10.2478/kultura-2014-0010

×