Szczegóły

Tytuł artykułu

Oddziaływanie cen importowanych na inflację w strefie euro

Tytuł czasopisma

Ekonomista

Rocznik

2013

Numer

No 5

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; Wydawnictwo Key Text

Typ

Miscellanea

Identyfikator

ISSN 0013-3205
×